Hình ảnh nổi bật 26 photos | 1036 view

20150116_100811.jpg

20150116_101804.jpg

20150116_101804_1.jpg

20150116_102429.jpg

20150116_103945.jpg

20150116_102901.jpg

a-sua-1.jpg

a-sua-2.jpg

a-sua-3.jpg

a-sua-4.jpg

a-sua-5.jpg

a-sua-6.jpg

a-sua-7.jpg

a-sua-8.jpg

a-sua-10.jpg

hoa_20101127012723672.jpg

Lớp học

hoa.gif

rau.gif

trong-mn-duc-lac.gif

Bóng chuyền nữ 2015-2016

Bóng chuyền nữ 2015-2016

Tập thể

Giáo viên

Giáo viên1

Giờ thao giảng
Bé khoẻ bé đẹp 3 photos | 499 view

6.jpg

7.jpg

8.jpg

20150116_101804.jpg

20150116_102429.jpg

20150116_102901.jpg

20150116_103945.jpg

fb_img_1478349666595.jpg

a-sua-3.jpg

h1.jpg

h3.jpg

h4.jpg

a-sua-10.jpg

hi2.jpg

hi4.jpg

hi5.jpg

hinh-2.jpg

hinh-3.jpg
Hình ảnh chi đoàn 9 photos | 320 view

Ảnh BCH chi đoàn

BCH chi đoàn

ha3.jpg

Chi đoàn 2015-2016

hoạt động đoàn TN

fb_img_1461341371738.jpg

hi9.jpg

hi6.jpg

0-0_35.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

01.jpg

02.jpg

03.jpg

hn2.jpg
 


WEBSITE TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠC
Http://mnduclac.ductho.edu.vn
Thiết kế website: VNOMEDIA
Địa chỉ: Xã Đức Lạc - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
Thiết kế website trường học, website giáo dục, thiết kế website chuyên nghiệp