Giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠC

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠC

Địa điểm: Xóm Đồng Lạc - Xã Đức Lạc - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh. Hiệu trưởng qua các thời kỳ: Năm 1966-1986 Cô Lê Thị Hồng Lan Năm 1986-2002 Cô Nguyễn Thị Nga Năm 2002-2004 Cô Cao Thị Hợi Năm 2004-2015 Cô Phạm Thị Thanh Tâm Năm 2015 đến nay Cô Phan Thị Hương Loan