Kế hoạch nhà trường

Lớp Nhỡ A

Thao giảng chào mừng ngày 20/10

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017. Chào mừng ngày thành lập hội phụ nữ Việt Nam 20/10.